Beseda Bal-con s Terezií Dubinovou

Bal-con s Terezií Dubinovou

Lidstvo prochází obrovskými změnami na všech úrovních: na úrovni osobní i kolektivní, mentální, intelektuální, citové, psychické i spirituální. Úroveň Vědomí naší živé planety Země se zvyšuje a my
na to reagujeme různě. Jaký je smysl těchto změn, jak se projevují a jak
s nimi můžeme spolupracovat ve svých individuálních životech i
v kolektivech?

Zveme Vás na besedu s PhDr. Terezií Dubinovou, www.oheladom.cz, která k tématu přistupuje z úhlu pohledu svých oborů – kulturologie, hebraistiky a astroterapie. Kulturologie sleduje veliké cykly a znaky kulturních změn. Zahrnuje i kulturní ekologii, která studuje vzájemné vztahy člověka, krajiny a Přírody, jíž je součástí. Židovská spiritualita nese důležité dědictví Božské Jednoty a kosmického rozměru Božství. Židovská mystika kabala pracuje se symboly rovnováhy, s vylaďováním protikladů a s integrací částí, které by jiné náboženské systémy označily za „temné“. Astroterapie nám symbolicky vysvětluje, jaké energie účinkují v kosmické hře, a jak se s nimi na základě osobní práce a růstu můžeme sladit.

Kdy: 19. 8. v 17.30 (konec besedy kolem 20.00 hod)
Kde: Bal-con, Sokolská 44, vstup z ulice Zámečnická, Olomouc
Příspěvek na besedu: 350,- Kč (omezená kapacita)
Závazné rezervace: Dagmar Dosedělová, tel. 777026830


Bal-con
Balance - connection

PO, Út, Pá 9.30-15.00 / St, Čt. - pro objednané

webdesign 2024 studiolkm.cz